Bây giờ là
SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu BTL (1 con lô) SIÊU CHUẨN (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ SIÊU VÍP
SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu BTL (1 con lô) VIP (ngày, giá : 500.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ BẠCH THỦ VÍP
SOI CẦU SONG THỦ LÔ SIÊU VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu STL (2 con lô) VIP (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ LÔ SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 200k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ SONG THỦ SIÊU VÍP
NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
21/02/2018 07 94 ăn lô 94
20/02/2018 12 39 ăn lô 12
19/02/2018 06 60 trượt
14-18/02/2018 Nghỉ tết Nghỉ tết
13/02/2018 25 60 ăn lô 25
12/02/2018 08 19 ăn lô 19 x 2
11/02/2018 38 62 ăn lô 62
10/02/2018 58 99 ăn lô 99
09/02/2018 46 56 ăn lô 56
08/02/2018 06 25 ăn lô 25
07/02/2018 02 84 ăn lô 84
06/02/2018 28 85 ăn lô 85
05/02/2018 04 40 ăn lô 04 x 2
04/02/2018 23 28 ăn lô 28
03/02/2018 13 84 ăn lô 84
02/02/2018 26 98 ăn lô 98
01/02/2018 11 67 ăn lô 11
31/01/2018 34 54 ăn lô 54
30/01/2018 31 36 ăn lô 31
29/01/2018 62 72 ăn lô 72 x 3
28/01/2018 47 49 ăn lô 49
27/01/2018 21 92 ăn lô 21
26/01/2018 35 84 ăn lô 35
25/01/2018 22 80 ăn lô 22
24/01/2018 46 62 ăn lô 46 62
23/01/2018 49 78 ăn lô 78
22/01/2018 09 28 ăn lô 28
21/01/2018 25 94 ăn lô 25
20/01/2018 37 73 ăn lô 37
19/01/2018 39 72 ăn lô 72
18/01/2018 18 43 trượt
17/01/2018 08 81 ăn lô 08
16/01/2018 62 94 trượt
15/01/2018 23 87 ăn lô 23
14/01/2018 02 26 trượt
13/01/2018 45 94 ăn lô 94
12/01/2018 54 59 ăn lô 59
11/01/2018 12 58 trượt
10/01/2018 37 70 ăn lô 37
09/01/2018 26 99 ăn lô 99
08/01/2018 30 84 trượt
07/01/2018 35 68 ăn lô 68
06/01/2018 06 12 trượt
05/01/2018 45 93 ăn lô 93
04/01/2018 39 86 trượt
03/01/2018 23 85 ăn lô 23
02/01/2018 10 19 trượt
01/01/2018 81 89 ăn lô 81
31/12/2017 45 73 trượt
30/12/2017 28 71 ăn lô 71
29/12/2017 08 47 ăn lô 47
28/12/2017 47 54 ăn lô 47 x 3
27/12/2017 36 97 ăn lô 36 97
26/12/2017 16 80 ăn lô 16
25/12/2017 05 49 ăn lô 05 49
24/12/2017 28 91 trượt
23/12/2017 57 75 ăn lô 57
22/12/2017 21 75 ăn lô 21
21/12/2017 14 79 trượt
20/12/2017 53 71 ăn lô 53 71
19/12/2017 63 95 trượt
18/12/2017 24 41 ăn lô 41
17/12/2017 80 86 ăn lô 80
16/12/2017 15 93 ăn lô 15
15/12/2017 14 78 ăn lô 14
14/12/2017 02 35 ăn lô 35
13/12/2017 24 31 trượt
12/12/2017 16 73 ăn lô 73
11/12/2017 06 62 ăn lô 62
10/12/2017 17 90 ăn lô 90
09/12/2017 04 16 ăn lô 16
08/12/2017 55 86 ăn lô 55
07/12/2017 06 61 ăn lô 61
06/12/2017 58 85 ăn lô 85
05/12/2017 40 55 ăn lô 55
04/12/2017 16 37 trượt
03/12/2017 54 93 trượt
02/12/2017 36 85 ăn lô 85
01/12/2017 29 52 ăn lô 29
30/11/2017 78 87 ăn lô 87
29/11/2017 67 71 ăn lô 71
28/11/2017 34 59 ăn lô 59
27/11/2017 22 74 ăn lô 22
26/11/2017 07 55 ăn lô 55
25/11/2017 52 78 ăn lô 52
24/11/2017 45 98 trượt
23/11/2017 71 76 ăn lô 71
22/11/2017 35 64 ăn lô 64
21/11/2017 83 88 trượt
20/11/2017 12 25 ăn lô 12
19/11/2017 23 87 ăn lô 23
18/11/2017 58 70 trượt
17/11/2017 30 72 ăn lô 30
16/11/2017 28 57 ăn lô 57
15/11/2017 07 39 ăn lô 07
14/11/2017 57 67 ăn lô 57
13/11/2017 03 31 trượt
12/11/2017 05 33 ăn lô 33
11/11/2017 36 66 ăn lô 66 x 2
10/11/2017 39 98 trượt
09/11/2017 81 84 trượt
08/11/2017 08 29 ăn lô 29
07/11/2017 35 87 ăn lô 35
06/11/2017 17 93 ăn lô 17
05/11/2017 55 97 ăn lô 55
04/11/2017 05 21 ăn lô 21
03/11/2017 34 39 ăn lô 34
đã lưu thống kê tháng trước
SOI CẦU SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu STL (2 cặp lô) VIP (ngày, giá : 500.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ LÔ VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
❖ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ SONG THỦ VÍP
NGÀY SONG THỦ LÔ VÍP MIỀN BẮC KẾT QUẢ
21/02/2018 67.77 - 07.94 ăn lô 77 x 2 , 94
20/02/2018 12.39 - 26.84 ăn lô 12 84
19/02/2018 06.60 - 45.61 ăn lô 45 61
14-18/02/2018 Nghỉ tết Nghỉ tết
13/02/2018 25.60 - 08.92 ăn lô 25 92
12/02/2018 27.66 - 08.19 ăn lô 19 66 x 2
11/02/2018 16.80 - 38.62 ăn lô 62 80
10/02/2018 04.72 - 81.99 ăn lô 04 81 99
09/02/2018 46.56 - 07.25 ăn lô 25 56
08/02/2018 06.25 - 83.94 ăn lô 25 83
07/02/2018 14.93 - 02.84 ăn lô 84 93
06/02/2018 28.85 - 18.43 ăn lô 18 85
05/02/2018 04.40 - 71.96 ăn lô 04 x 2 , 71
04/02/2018 09.90 - 23.28 ăn lô 09 90 28
03/02/2018 01.92 - 13.84 ăn lô 01 84
02/02/2018 00.87 - 36.74 ăn lô 00 74 87
01/02/2018 11.67 - 26.84 ăn lô 11 84
31/01/2018 10.67 - 34.54 ăn lô 10 54
30/01/2018 31.36 - 29.52 ăn lô 31 29
29/01/2018 14.37 - 45.90 ăn lô 45 x 2 , 37
28/01/2018 47.49 - 60.94 ăn lô 94 x 2 , 49
27/01/2018 17.40 - 21.92 ăn lô 17 21
26/01/2018 07.17 - 35.84 ăn lô 17 35
25/01/2018 19.85 - 22.80 ăn lô 19 22
24/01/2018 17.27 - 46.62 ăn lô 17 27 46 62
23/01/2018 34.73 - 49.78 ăn lô 73 x 2 , 78
22/01/2018 09.28 - 66.95 ăn lô 28 66
21/01/2018 01.45 - 25.94 ăn lô 01 25
20/01/2018 37.73 - 03.64 ăn lô 03 37
19/01/2018 05.34 - 39.72 ăn lô 34 72
18/01/2018 18.43 - 06.25 trượt
17/01/2018 08.81 - 63.30 ăn lô 08 63
16/01/2018 24.46 - 62.94 ăn lô 24
15/01/2018 23.87 - 48.75 ăn lô 23 75
14/01/2018 02.26 - 47.86 ăn lô 47
13/01/2018 02.12 - 45.94 ăn lô 12 94
12/01/2018 54.92 - 18.59 ăn lô 18 59 92
11/01/2018 06.12 - 72.76 ăn lô 06 72 76
10/01/2018 37.70 - 65.98 ăn lô 37
09/01/2018 06.39 - 26.99 ăn lô 39 99
08/01/2018 10.76 - 30.84 ăn lô 10
07/01/2018 16.63 - 35.68 ăn lô 63 68
06/01/2018 06.12 - 41.76 ăn lô 41 76
05/01/2018 23.56 - 32.93 ăn lô 23 93
04/01/2018 03.52 - 39.86 ăn lô 52
03/01/2018 05.23 - 32.50 ăn lô 05 23 50
02/01/2018 10.19 - 34.42 ăn lô 34
01/01/2018 35.52 - 81.89 ăn lô 81
31/12/2017 32.88 - 59.73 ăn lô 88 x 2 , 59
30/12/2017 28.71 - 12.42 ăn lô 12 71
29/12/2017 08.47 - 68.85 ăn lô 47 68
28/12/2017 47.54 - 12.74 ăn lô 47 x 3 , 74
27/12/2017 23.74 - 45.97 ăn lô 74 97
26/12/2017 16.80 - 28.84 ăn lô 16 28
25/12/2017 23.58 - 14.86 ăn lô 14 x 2 , 58
24/12/2017 28.91 - 14.41 ăn lô 14
23/12/2017 57.75 - 30.35 ăn lô 57 35
22/12/2017 21.75 - 15.96 ăn lô 21 15
21/12/2017 14.93 - 37.79 trượt
20/12/2017 15.42 - 53.71 ăn lô 42 53 71
19/12/2017 63.95 - 02.20 ăn lô 20
18/12/2017 24.41 - 55.79 ăn lô 41 55
17/12/2017 02.31 - 80.86 ăn lô 31 80
16/12/2017 15.93 - 39.74 ăn lô 15
15/12/2017 23.78 - 02.84 ăn lô 23 02
14/12/2017 02.35 - 67.81 ăn lô 35
13/12/2017 13.48 - 31.56 ăn lô 13 56
12/12/2017 37.88 - 73.86 ăn lô 73
11/12/2017 06.21 - 62.75 ăn lô 21 62 75
10/12/2017 02.87 - 17.20 ăn lô 02 20
09/12/2017 68.82 - 04.87 ăn lô 68
08/12/2017 55.91 - 26.73 ăn lô 26 55
07/12/2017 06.61 - 13.33 ăn lô 13 33 61
06/12/2017 03.58 - 85.46 ăn lô 85
05/12/2017 21.78 - 40.55 ăn lô 21 x 2 , 55
04/12/2017 16.37 - 71.90 ăn lô 90
03/12/2017 07.20 - 54.93 ăn lô 20
02/12/2017 27.72 - 36.85 ăn lô 72 85
01/12/2017 01.35 - 29.52 ăn lô 01 29
30/11/2017 78.87 - 31.96 ăn lô 87 31
29/11/2017 67.71 - 04.42 ăn lô 71
28/11/2017 34.59 - 02.76 ăn lô 59 76
27/11/2017 06.63 - 22.74 ăn lô 22 63
26/11/2017 07.55 - 27.46 ăn lô 46 55
25/11/2017 06.98 - 52.78 ăn lô 98 52
24/11/2017 07.24 - 19.45 ăn lô 19
23/11/2017 37.76 - 57.89 ăn lô 37 57 89
22/11/2017 02.35 - 64.93 ăn lô 02 64
21/11/2017 03.31 - 25.53 ăn lô 53
20/11/2017 12.25 - 58.86 ăn lô 12 86
19/11/2017 05.92 - 23.87 ăn lô 05 23
18/11/2017 58.70 - 56.98 ăn lô 56
17/11/2017 30.72 - 48.86 ăn lô 30 86
16/11/2017 04.95 - 28.57 ăn lô 57 95
15/11/2017 07.39 - 56.87 ăn lô 07 56
14/11/2017 22.67 - 57.84 ăn lô 22 57
13/11/2017 31.42 - 57.75 ăn lô 75
12/11/2017 05.33 - 27.68 ăn lô 33 27
11/11/2017 36.66 - 18.39 ăn lô 66 x 2 , 18 39
10/11/2017 39.98 - 43.82 ăn lô 82
09/11/2017 18.47 - 81.84 ăn lô 47
08/11/2017 08.29 - 35.88 ăn lô 29 88
07/11/2017 35.87 - 58.84 ăn lô 35 58
06/11/2017 17.93 - 20.86 ăn lô 17 20
05/11/2017 55.97 - 82.94 ăn lô 55 94
04/11/2017 05.21 - 56.67 ăn lô 21
03/11/2017 34.39 - 04.23 ăn lô 34 23
02/11/2017 90.42 - 12.96 ăn lô 42 12
đã lưu thống kê tháng trước
SOI CẦU LÔ XIÊN 2 SIÊU VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu X2 (1 Cặp Xiên) VIP (ngày, giá : 500.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 2 SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ XIÊN 2 VÍP MIỀN BẮC
SOI CẦU LÔ XIÊN 3 VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu X3 (3 con lô XIÊN CỰC VIP) (ngày, giá : 800.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CỰC VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 100k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ XIÊN 3 MỖI NGÀY
SOI CẦU DÀN LÔ 4 CON VÍP MIỀN BẮC

mới❖  Cầu BTL (4 con lô) VIP (ngày, giá : 500.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ 4 CON VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN LÔ 4 CON VÍP
SOI CẦU GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

mới❖  Cầu GIẢI ĐẶC BIỆT (2 Con Đề ) SIÊU VIP (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
❖  Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 CON ĐỀ VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❖  Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00 mổi ngày.
❖  Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
❖  Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

❖  Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

coollogo_com-27505776-Copy2.gif Nạp Thẻ Tại Đây coollogo_com-27505776-Copy2.gif

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU GIẢI ĐẶC BIỆT